• Algemene Voorwaarden,  Uncategorized

    Algemene Voorwaarden Trouwshoot

    ARTIKEL 1 FOTOGRAAF Ilse de Deugd Fotografie zal met professionele en reserve apparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen. Ilse de Deugd Fotografie zal er zorg voor dragen dat zij op tijd op de locaties aanwezig is en zal niet eerder vertrekken dan is afgesproken. ARTIKEL 2 UITVOERING VAN DE OPDRACHT Ilse de Deugd Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt en zoals ze heeft besproken met de klant. Ilse de Deugd Fotografie levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl conform was is overeengekomen met de klant. ARTIKEL 3 AANBETALING Ilse de…