Algemene Voorwaarden,  Uncategorized

Algemene Voorwaarden Trouwshoot

ARTIKEL 1 FOTOGRAAF

Ilse de Deugd Fotografie zal met professionele en reserve apparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen. Ilse de Deugd Fotografie zal er zorg voor dragen dat zij op tijd op de locaties aanwezig is en zal niet eerder vertrekken dan is afgesproken.

ARTIKEL 2 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 • Ilse de Deugd Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt en zoals ze heeft besproken met de klant.
 • Ilse de Deugd Fotografie levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl conform was is overeengekomen met de klant.

ARTIKEL 3 AANBETALING

 • Ilse de Deugd Fotografie vraagt een aanbetaling van het totaalbedrag van de shoot zes maanden voor datum van de trouwerij.
 • Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.
 • Ilse de Deugd Fotografie levert haar producten nadat de betaling is ontvangen.

ARTIKEL 4 BETALINGSVOORWAARDEN

 • Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
 • Ilse de Deugd Fotografie zal het verschuldigde bedrag in een factuur sturen naar het bruidspaar.
 • Het bruidspaar heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 5 PRODUCTEN EN LEVERING

 • Ilse de Deugd Fotografie stuurt na de trouwdag een online galerij met daarin 20 tot 30 bewerkte foto’s.
 • Ilse de Deugd Fotografie levert het aantal foto’s dat in het pakket beschreven is.
 • Ilse de Deugd Fotografie levert haar bestanden digitaal.
 • Ilse de Deugd Fotografie levert geen RAW-bestanden.
 • Ilse de Deugd Fotografie hanteert een geschatte levertijd van 6 weken voor alle foto’s van de trouwdag.
 • Na ontvangst van de foto’s maakt Ilse de Deugd Fotografie een eerste ontwerp van jullie grote album. Deze krijg je digitaal aangeleverd, twee nadat de foto’s zijn geleverd.
 • Het bruidspaar mag het album aanpassen tot het naar wens is.
 • Na goedkeuring van het bruidspaar verzendt Ilse de Deugd Fotografie het album naar de leverancier. Het album is na goedkeuring binnen vijf weken bij het bruidspaar in huis.

ARTIKEL 6: AUTEURSRECHT EN PRIVACY

 • Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Ilse de Deugd Fotografie. De foto’s mogen door het bruidspaar vrij worden gebruikt, in overleg voor commercieel gebruik.
 • De foto’s mogen niet extra bewerkt worden door het bruidspaar.
 • Ilse de Deugd Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens van het bruidspaar of andere aanwezigen bij de trouwerij openbaar maken of aan derden bekend maken.

ARTIKEL 7: ANNULERING EN OPSCHORTING

 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Ilse de Deugd Fotografie, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 • Bij annuleren van de overeenkomst door de opdrachtgever behoudt Ilse de Deugd Fotografie het recht de reserveringskosten van 25% van het totale bedrag te ontvangen.

ARTIKEL 8: ZIEKTE

Ingeval van ernstige omstandigheden of ziekte waardoor Ilse de Deugd Fotografie echt niet de opdracht zelf kan uitvoeren op de overeengekomen datum zal zij een fotograaf sturen die in dezelfde stijl als Ilse de Deugd Fotografie werkt. Deze vervangende fotograaf zal namens Ilse de Deugd Fotografie de shoot doen. De foto’s worden altijd afgewerkt door Ilse de Deugd Fotografie.

ARTIKEL 9: PORTRETRECHT

 • Ilse de Deugd Fotografie houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend) de website, weblog, portfolio, sociale media en drukwerk.
 • Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd. Het bruidspaar behoudt zich het recht voor aan te geven welke foto’s zij bij voorkeur daarvoor gebruikt willen zien worden.

ARTIKEL 10: WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Ilse de Deugd Fotografie houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen worden tijdig door Ilse de Deugd Fotografie aan het bruidspaar medegedeeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *