Blogs

Copyright, waarom?

‘Het auteursrecht’

Je hebt er vast al vaker over gelezen en van gehoord. Het copyright: een algemeen bekend (juridisch) recht dat rust op teksten, foto’s en video’s (onder andere). Tegenwoordig is het internet een rijke bron van informatie waar bezoekers te pas en te onpas van kunnen ‘plukken’. Voor de maker of auteur van het werk (en ingeval van fotografie, de fotograaf) is het daarom extreem belangrijk dat zijn of haar werk wordt beschermd tegen het onrechtmatig kopiëren van deze werken. Immers heeft diegene er moeite, creativiteit en (direct of indirect) vermogen in geïnvesteerd om het werk te creëren. Deze gedachten en het belang van de maker heeft ertoe geleid dat de wetgever het auteursrecht heeft ingevoerd. Het is een inherent recht van de maker of eventueel rechtverkrijgende om te bepalen hoe, waar en wanneer het werk openbaar wordt gemaakt of verveelvoudigd. Het auteursrecht ontstaat in Nederland van rechtswege als gevolg van de zogenaamde Berner Conventie uit 1886 en kent geen formaliteiten; ofwel, een werk waar een auteursrecht op rust hoeft niet van tevoren geregistreerd of gedeponeerd te worden.

WAT IS HET AUTEURSRECHT

De wet omschrijft het als volgt. Een auteursrecht is ‘het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld‘ (volgens artikel 1 Auteurswet). Dit klinkt misschien wat ingewikkeld, maar komt er feitelijk op neer dat je niet zomaar zonder de toestemming van de oorspronkelijke creator een werk mag gebruiken voor je eigen doeleinden. Het beschermt de oorspronkelijke schrijver, fotograaf of kunstenaar.

 

 

Als fotografe zijnde ben ook ik me bewust van het auteursrecht dat op mijn foto’s rust. Het is immers mijn eigen creativiteit die heeft geleid tot een aantal foto’s waar ik blij mee ben en waar ik dingen mee heb kunnen bereiken. Wanneer deze foto’s vervolgens worden gekopieerd zonder mijn toestemming schaadt dit mij in mijn auteursrecht. Dit artikel is dan ook bedoeld als achtergrondinformatie voor degenen die de foto’s van deze Website willen gebruiken, maar niet weten hoe de regels hieromtrent zijn. Wees je immers goed bewust van het feit dat er flinke consequenties kunnen kleven aan het onrechtmatig kopiëren van foto’s (ongeacht of dit nu een tekst, foto video of ander kunstwerk is). Wanneer je als fotograaf constateert dat jouw werk is gebruikt door een ander zonder dat dit door jou is goedgekeurd en zonder dat een naamsvermelding erbij is gezet, dan ben jij als fotograaf gerechtigd hiervoor onder de Auteurswet een schadevergoeding te eisen. En deze bedragen kunnen flink oplopen! Hierover heb ik mij zelf flink verbaasd, maar de financiële gevolgen zijn aanzienlijk. Als fotograaf kun je al snel een bedrag van 600 euro eisen en wanneer een rechter zich over een schending van een auteursrecht buigt dan kan dit bedrag al snel oplopen tot duizenden euro’s, waarbij dan van belang is hoe lang de foto onterecht gebruikt is.

Ik sluit deze blog dan ook af met de mededeling dat op alle foto’s die op deze website gepubliceerd staan het Auteursrecht rust ©. Dit betekent dat de foto’s, door mij gemaakt, niet zonder mijn toestemming gebruikt mogen worden en wanneer zij alsnog gebruikt worden, hier mijn naam bij vermeld moet staan. Het melden van mijn naam bij de foto betekent immers dat het eigendom bij mij blijft rusten.

Indien je interesse hebt in een foto en deze uitvergroot wilt gebruiken voor jouw eigen doeleinden, dan hoor ik dat heel graag van je en kan ik met je meedenken over hoe de foto het beste voor jou kan werken. Stuur me in zo’n geval gerust een bericht, zodat we kunnen bespreken wat de mogelijkheden zijn!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *