• Algemene Voorwaarden,  Uncategorized

  Algemene Voorwaarden Trouwshoot

  ARTIKEL 1 FOTOGRAAF Ilse de Deugd Fotografie zal met professionele en reserve apparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen. Ilse de Deugd Fotografie zal er zorg voor dragen dat zij op tijd op de locaties aanwezig is en zal niet eerder vertrekken dan is afgesproken. ARTIKEL 2 UITVOERING VAN DE OPDRACHT Ilse de Deugd Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt en zoals ze heeft besproken met de klant. Ilse de Deugd Fotografie levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl conform was is overeengekomen met de klant. ARTIKEL 3 AANBETALING Ilse de…

 • Algemene Voorwaarden

  Algemene Voorwaarden Ilse de Deugd Fotografie

  1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. 2. TOEPASSING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het…

 • Blogs,  Overig

  De Kerk In Huis

  Vanaf medio maart heeft een virus het openbare leven wereldwijd volledig plat gelegd. Veroorzaakt door een vleermuis op een dierenmarkt in Wuhan, China, heeft deze nieuwe epidemie ons vertrouwde leven flink geraakt. Gelukkig mag er vandaag de dag alweer heel wat meer, maar half maart was zelfs de gang naar de supermarkt niet meer vanzelfsprekend. Elk gezin had er mee te maken en moest zich van de een op de andere dag aanpassen, op allerlei manieren. Hier hoorde bij dat ook de gang naar de kerk plotseling geblokkeerd raakte. Zondag 15 maart 2020 staakte de zondagsdiensten en vanaf dat moment was het onzeker voor zowel de kerkraad als de gemeenteleden…

 • Blogs,  Juridisch advies,  Privacyrecht

  Een portretfoto zonder gegeven toestemming online plaatsen. Mag dat?

  Regelmatig krijg ik de vraag gesteld of het juridisch is toegestaan een (portret)foto van een persoon zonder diens toestemming op internet te plaatsen. De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) heeft onder het grote publiek gezorgd voor veel verwarring. Wat mag nou wel en wat mag niet? Als fotograaf merk ik in de praktijk dat mensen voorzichtiger zijn geworden op het moment een fotograaf met camera komt aanlopen. Nu is dit niets nieuws vergeleken met voor de AVG, maar tegenwoordig zijn er ook mensen die deze nieuwe wetgeving aanhalen onder het mom van ‘je mag geen foto’s meer van me maken en publiceren onder de AVG’. Dit maakt…

 • Familieshoot,  Portfolio

  Family time

  ‘HUWELIJKSJUBILEUM’ Ter ere van een huwelijksjubileum kwam de familie Koolwaaij samen in Papendrecht om met elkaar het jubileum te vieren van het huwelijk van hun ouders. Zie hier een aantal van de geschoten foto’s van deze viering.

 • Evenement,  Portfolio

  Pinksterontbijt Nobels Brood

  ‘ONTBIJT MET 1000 MAN IN DE GROTEKERKSBUURT’ Een geweldige ochtend met 1000 mensen aan tafels in de Grotekerksbuurt en rondom de Grote Kerk. Vrijwilligers van Nobels Brood begonnen al om zes uur in de ochtend met het klaarzetten van alles om mogelijk te maken dat deze 1000 man om tien uur kon genieten van een lekker ontbijtje. ‘DE VOORBEREIDING’ ‘CROISSANTS, BEIGNETS, ROZIJNENBROOD EN EITJES’ Men genoot met volle teugen van het warme zonnetje, de gezelligheid en het samenzijn die ochtend in de Grotekerksbuurt. Dankzij de inzet van Nobels Brood werd het dorpse gevoel, zoals veel mensen in de stad van Dordrecht dat vaak benoemen, nog sterker gevoeld en neergezet. Als…

 • Blogs,  Overig

  Muziek, retraite en verbinding in het Dominicanenklooster in Huissen

  In het weekend van 1 juni verbleef het kerkelijk koor Sura Cantat (‘Sura zingt’) van vrijdagavond tot zondagmiddag in het Dominicanenklooster in Huissen. Hier trokken een twintigtal muzikale enthousiastelingen zich terug uit de hectiek van alledag om met elkaar hard te repeteren met Bach’s indrukwekkende cantate ‘Ach Herr, mich armen Sunder’. Deze blog is voor mij heel persoonlijk, omdat ik onder woorden zal brengen hoe dit koor en de Grote Kerk, waar het bij aangesloten is, een manier van thuiskomen is. Dit weekend mochten daarmee meerdere passies samenkomen; zingen met lieve mensen met als gemeenschappelijk raakvlak het geloof in God én de fotografie. ‘SAMENZIJN’ Mijn intrede bij Sura maakte ik…

 • Loveshoot

  Will she say yes?

  ‘SHE SAID YES!’ ‘ROMANCE’ ‘THEIR EXPERIENCE’ ‘Ilse weet je op je gemak te stellen en zo op een ontspannen manier een belangrijk moment in ons leven vast te leggen. Ze blijft op de achtergrond, wanneer dat nodig is, maar weet ook de juiste aanwijzingen te geven voor het mooiste plaatje. We worden iedere keer weer blij bij het zien van de foto’s!’ Annick